BEGRAFNISPOLISSE

Die afsterwe van 'n geliefde het gewoonlik noodsaaklike, en baie keer onvoorsiene, uitgawes tot gevolg waarvoor meeste van ons onvoorbereid is. Baie van ons hou ook nie tred met die huidige koste van 'n begrafnis nie, en indien daar wel tot 'n mate voorsiening gemaak is kan dit maklik nie genoeg wees nie.

'n Begrafnis moet vreedsaam en rustig verloop, sodat familie en vriende effektief kan rou. Vrede kom nie voor net in die vorm van fisiese kalmte nie, maar ook in die vorm van kalmte van gemoed.

Die persoon wie se verantwoordelikheid dit is om toe te sien na die beskikking van die oorledene se liggaam en gepaardgaande formaliteite mag dalk nie finansieel daartoe in staat wees nie.

'n Gepaste oplossing is dan versekering, in die vorm van 'n begrafnispolis. Indien die premie dan ten volle opbetaald is sal die verantwoordelike persoon by magte wees om die begrafniskostes te dek in oorleg met die versekering.

East Rand Funeral Directors bied begrafnispolisse aan die publiek teen 'n nominale maandelikse premie om te verseker dat elke familielid 'n waardige, bogemiddelde begrafnis kan bekostig.

Die volgende is waarde vir geld begrafnispolisse aangebied deur East Rand Funeral Directors:

Copyright.   East Rand Funeral Directors. All rights reserved.   Privacy Policy     |     Website Terms of Use
  Versekerde Bedrag
R10 000
R20 000
R30 000
  Maandelikse premie  Enkel persone
R54.00
R77.00
R100.00
  Families
R45.00
R78.00
R110.00
  Totale maandelikse premie
R99.00
R155.00
R210.00
  • Premies sluit dekking in vir gade sowel as 5 kinders.
  • Maksimum ouderdom vir 'n hooflid is 64 jaar.
  • Uitgebreide familie lede kan bygevoeg word tot en met ouderdom van 75 jaar.