• Ligging
    Nr. 2, 14de Laan, Benoni
  • E-pos Adres
    info@eastrandfunerals.co.za
  • Telefoon
    011 425 0276

GEMAGTIGDE NOODSAAKLIKE BEGRAFNISDIENSVERSKAFFER – K20155367341 (Sien hier)

Dit is moontlik om 'n volledige begrafnis aanlyn te reël, deur die form in te vul, nadat u ingeteken het.

Die vorm word automaties bewaar, sodat inligting deurgaans bygewerk kan word.

Belangrik: Gebruik altyd dieselfde "browser" wanneer u inligting bywerk.

Skakel asseblief met ons kantore om die inteken besonderhede te verkry.

E-POS: info@eastrandfunerals.co.za