• Ligging
    Nr. 2, 14de Laan, Benoni
  • E-pos Adres
    info@eastrandfunerals.co.za
  • Telefoon
    011 425 0276

GEMAGTIGDE NOODSAAKLIKE BEGRAFNISDIENSVERSKAFFER – K20155367341 (Sien hier)

VOLDOEN aan ALLE Nasionale gesondheids en veiligheidstandaarde om u VEILIGHEID te verseker (Regulasie 363, Regulasies betreffende die bestuur van menslike oorblyfsels) Bekwaamheidsgoedkeuring BEN / N3-2 / 09/2019 (Sien Hier)
Payfast Secure Payment

Internet Uisaai Dienste

ERFD Bird Logo

Ons fokus op die LEWE!

Ons aanvaar ALLE geagtingswaarde begrafnispolisse.
Ons administratiewe personeel sal die nodige dokumentasie voorsien om die uitbetaling van die polis te fasiliteer om sodoende aan die begunstigde uit te betaal.
ONGEAG WIE DIE POLIS OORSPRONKLIK UITGEREIK HET.

National Funeral Directors Association

Lid van die NASIONALE BEGRAFNISDIREKTEURSVERENIGING